διακοσμεῖν

διακοσμέω
divide and marshal
pres inf act (attic epic doric)
διακοσμέω
divide and marshal
pres inf act (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ДЕМИУРГ —     ДЕМИУРГ (δημιουργός, от δήμια ἔργα народные, общественные дела), в древнегреческой философии (преимущественно в платонизме) божественный создатель чувственно воспринимаемого космоса, в христианском богословии один из эпитетов Бога Творца.… …   Античная философия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.